Phaidra

 

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=330

Author: Ognjenka, 1979- Šarenac

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1834

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Medicina: → Hirurgija:

doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=330 (Serbian)

aminokiselinski rastvori, lidokain, magnezijum, inflamacija, postoperativni bol, analgezija (Serbian)

amino acid solution, lidocaine, magnesium, inflammation, postoperative pain, analgesia (English)

616-089.166(043.3) (Not applicable)