Phaidra

 

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (sr)

Description ():

Author: Ognjenka Šarenac

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1834

o:1834

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (Serbian)

Serbian

Identifiers