Phaidra

 

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=330

Author: Ognjenka, 1979- Šarenac

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1834

29.02.2024 - 14:36:46

Not Available

No

Contribute

Author of the digital object

Entity / Personal data

Ognjenka, 1979- Šarenac

Contribute

Other

mentor

Entity / Personal data

Ranko, 1961- Lazović

Contribute

Other

komentor

Entity / Personal data

Ivan, 1964- Palibrk

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Miodrag, 1959- Radunović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Milica, 1960- Martinović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Predrag, 1959- Stevanović