Phaidra

 

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=330

Author: Ognjenka, 1979- Šarenac

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1834

PDF/A (135 listova)

6.22 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1834

Requirements