Phaidra

 

Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=330

Author: Ognjenka, 1979- Šarenac

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1834

No

Yes

Attribution.NonComercial.NoDerivs 3.0. (CC BY-NC-ND 3.0)