Phaidra

 

Prediktivni modeli odlučivanja u direktnom marketingu bazirani na Support Vector Machine metodi (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=323

Author: Sunčica, 1992- Rogić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke → Ekonomske teorije

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1818

Organization Association

Study