Phaidra

 

Istraživanje zaostalih napona u postupcima završne prerade i značaj modela njihove distribucije za izbor osobina metalnih materijala (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=293

Author: Miloš, 1956- Jelić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Metalurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1728

10.05.2022 - 13:41:10

Not Available

No

Contribute

Author of the digital object

Entity / Personal data

Miloš, 1956- Jelić

Contribute

Other

mentor

Entity / Personal data

Mitar, 1952- Mišović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Dragutin, 1936- Drašković

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Branislav, 1942- Radonjić

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Milojica, 1950- Jaćimović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Zoran, 1952- Ćulafić