Phaidra

 

Istraživanje zaostalih napona u postupcima završne prerade i značaj modela njihove distribucije za izbor osobina metalnih materijala (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=293

Author: Miloš, 1956- Jelić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Metalurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1728