Phaidra

 

Procjena zdravstvenog rizika unosa teških metala voćem i povrćem u industrijskom podrućju–studija slučaja: Pljevlja, Crna Gora (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=328

Author: Nevena, 1993- Cupara

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1832

29.02.2024 - 14:06:28

Not Available

No

Contribute

Author of the digital object

Entity / Personal data

Nevena, 1993- Cupara

Contribute

Other

mentor

Entity / Personal data

Slađana, 1969- Krivokapić

Contribute

Other

komentor

Entity / Personal data

Irena, 1971- Nikolić

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Slobodanka Pajević

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Dijana, 1970- Đurović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Miljan, 1984- Bigović