Phaidra

 

Procjena zdravstvenog rizika unosa teških metala voćem i povrćem u industrijskom podrućju–studija slučaja: Pljevlja, Crna Gora (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=328

Author: Nevena, 1993- Cupara

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1832