Phaidra

 

Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom (sr)

Description (sr): https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=324 doktorska disertacija

Author: Ilija, 1994- Ćetković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1831

Organization Association

Study