Phaidra

 

Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom“ (sr)

Description (sr): doktorska disertacija

Author: Ilija Ćetković

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1831

o:1831

Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom“ (Serbian)

Serbian

doktorska disertacija (Serbian)

No

Identifiers

AC-Number