Phaidra





 

Analiza jedne klase distribuiranih računarskih sistema posredstvom imitacionog modeliranja (sr)

Description ():

Author: Stevan Šćepanović

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1396

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

računarske mreže, distribuirani računarski sistemi, ruter, imitaciono modeliranje (Serbian)

Computer netvvorks, distributed systems, router, modeling (Serbian)