Phaidra

 

UoM Theses (en)

Description (sr): doctoral theses University of Montenegro

Author: University Montenegro

Collection members (189):
o:462 Modelovanje upravljanja građevinskim projektima uz primenu fazi-neuralnih mreža
o:464 Komprativna analiza biomotoričkog statusa rukometaša i nesportista u kadetskom uzrastu Crne Gore
o:473 Signal-adaptivni sistemi za optimalno filtriranje visoko nestacionarnih višedimenzionalnih signala
o:479 Model upravljanja građenom sredinom primjenom fraktalne geometrije
o:510 Antropološke karakteristike djece sa dijagnozom asthma bronchiale
o:514 Status usmenoga u crnogorskoj pisanoj pripovijeci od 1990. do 2006. godine
o:515 Sociološka analiza preduzetništva u postsocijalističkoj Crnoj Gori
o:516 Imenička tvorba reči u nemačkom i srpskom jeziku
o:517 Vidovi interakcije autora i teksta u prozi Džejmsa Džojsa
o:518 Smart Grid rješenje za automatsku analizu kvarova elektroenergetskog sistema
o:520 Jezik i stil lirske narodne poezije Crne Gore
o:521 Kliničke, endoskopske i patohistološke karakteristike „idiopatske" ulkusne bolesti
o:522 Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990
o:523 Razvoj estimatora polinomijano-faznih signala sa napredim tehnikama za pretraživanje parametara
o:524 Mikromicete razdjela Basidiomycota Crne

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 ... »

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1320

o:1320

UoM Theses (English)

English

doctoral theses University of Montenegro (Serbian)

No

Identifiers

AC-Number