Phaidra

 

Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=186

Author: Jovana, 1985- (aut. code: 01273 - E-CRIS.CG) Marojević

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Obrazovanje → Pedagoške discipline → Pedagoška psihologija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1392

11.79 MB

Requirements