Phaidra

 

Strategijski zaokret biznisa (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=184

Author: Vlado, 1962- (aut. code: 01059 - E-CRIS.CG) Vukasović

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1373

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Ekonomske nauke:

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=184 (Serbian)

strategijski zaoket biznisa (poslovni zaokret, zaokret), strategijske (tran - sformacione) promjene, kriza i propadanje preduzeća, situacija zaokreta, program zaokreta, proces zaokreta, lider zaokreta (Serbian)

strategic business turnaround (business turnaround, turnaround),strategic (transformational) changes, crisis and decline of a company, turnaround situation, turnaround program, turnaround process, turnaround leader (Serbian)

005.21(043.3) (Serbian)