Phaidra

 

Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=181

Author: Bahri Gjinovci

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Sport → Teorija sporta

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1336