Phaidra

 

Višedimenzionalna logistička raspodjela specifikovana svojom karakterističnom funkcijom - doprinos teoriji i praksi (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=327

Author: Anđela, 1994- Mijanović

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Matematika

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1829

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Matematika:

doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=327 (Serbian)

Foksova H funkcija, Melinova transformacija, inverzna Melinova transformacija, linearna kombinacija, generisanje slučajnih brojeva, test saglasnosti, primjena u finansijama (Serbian)

Fox-H function, Mellin transform, Inverse Mellin transform, Linear combination, Generation random numbers, Goodness of fit test, Application in finance (English)

519.2(043.3) (Not applicable)