Phaidra

 

Informaciona tehnologija u funkciji efikasnog upravljanja brodarskom organizacijom (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=310

Author: Sonja, 1966- (aut. code: 01140 - E-CRIS.CG) Klenak

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Saobraćaj → Brodarski saobraćaj. Transport vodenim putevima

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1771

o:1771

Informaciona tehnologija u funkciji efikasnog upravljanja brodarskom organizacijom (Serbian)

doktorski rad (Serbian)

Serbian

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=310 (Serbian)

Yes

Identifiers

25114884