Phaidra

 

Hidrološka analiza kretanja kraških voda na primjeru sliva Rijeke Crnojevića (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=306

Author: Ratomir, 1942 (aut. code: 00063 - E-CRIS.CG) Živaljević

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Građevinarstvo → Geotehnika

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1767

o:1767

Hidrološka analiza kretanja kraških voda na primjeru sliva Rijeke Crnojevića (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Serbian

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=306 (Serbian)

Yes

Identifiers

25137668