Phaidra

 

Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=305

Author: Dragan, 1953- Koprivica

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Književnost → Ruska književnost (studije)

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1766

o:1766

Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Leonid Maksimovich Leonov - reception of creativity in the Serbian and Croatian language area (English)

Serbian

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=305 (Serbian)

Leonid Maksimovič Leonov; recepcija stvaralaštva na srpskom i hrvatskom jezičkom području; pisac "saputnik", redakcije u djelima Leonova; prevođenje djela Leonova; drame i dramatizacija romana "Lopov" na srpskom i hrvatskom jeziku (Serbian)

Leonid Maksimovich Leonov; reception of works in the Serbian and Croatian language areas; writer "companion", editorial office in the works of Leonov; translating Leonov's work; dramas and dramatization of the novel "The Thief" in Serbian and Croatian (English)

Yes

Identifiers

25134596