Phaidra

 

Energetski resursi kao izvori sukobaAnaliza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima bivšeg SSSR-a, Bliskog istoka i Južne Amerike (sr)

Description ():

Author: Teodora Stanković

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1748

o:1748

Energetski resursi kao izvori sukobaAnaliza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima bivšeg SSSR-a, Bliskog istoka i Južne Amerike (Serbian)

Serbian

Identifiers