Phaidra

 

Mjerenje N-džetnost varijabli u događajima sa produkcijom Z bozona u CMS detektoru i perfromanse njegovog elektromagnetnog kalorimetra (sr)

Description ():

Author: Jelena Mijušković

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1734

o:1734

Mjerenje N-džetnost varijabli u događajima sa produkcijom Z bozona u CMS detektoru i perfromanse njegovog elektromagnetnog kalorimetra (Serbian)

Serbian

Identifiers